I Sverige finns det som kallas för allemansrätten. Det betyder att nästan alla svenska vattendrag, stränder och skogar är öppna för alla. Det betyder att man nästan överallt får paddla och gå iland om man så vill. Det finns dock vissa begränsningar. Områden kring vattenverk, kärnkraftverk och liknande kan vara skyddade. Det finns också militära områden som är skyddade eller djurskyddsområden som är fredade för att djurlivet ska få vara ifred. Allt som oftast är detta dock ordentligt skyltat vid området. Det kan dock vara klokt att ta med sig en karta där dessa områden är markerade och se till att hålla sikten uppe. Även för den egna säkerheten är det viktigt att hålla koll. Häckande fåglar eller sälar vill vara i fred och dessa kan gå till attack om de blir störda.

När det är dags att gå iland

Ofta är det fritt fram att gå iland och dra upp sin kajak, eller till och med övernatta. Det är dock viktigt att man som paddlare ser till att visa hänsyn. Om det finns boende i närheten är det bra att kontakta dem och fråga om det är okej att övernatta, och om bryggor eller liknande är privata. Det är också bra att komma ihåg att vissa tomter sträcker sig hela vägen ner till vattnet och en bit ut i det. Då får man inte paddlar eller gå iland där utan att få tillstånd av markägaren.

Under sommaren kan det ofta vara förbjudet att göra upp eld och om man ska övernatta är det viktigt att tänka på hur man ska laga mat. Ett friluftskök kan vara ett alternativ men ibland är även dessa förbjudna. Då kan man behöva äta kall mat eller söka sig till gatukök eller liknande för att få något i magen. Innan man lämnar en plats där man gått iland är det också bra att titta runt och se så att man verkligen fått med sig allt skräp med mera.